Your Research Project – ...

 2,400.00

SKU: 1070 Category:

Description

Author M Nicholas Walliman

यस पुस्तकमा अनुसन्धान परियोजनाका बारेमा विवेचना गरिएको छ । अनुसन्धान परियोजनाको निर्माण कसरी गरिन्छ भन्ने पद्धतिका बारेमा यस पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरुका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको छ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Your Research Project – ...”

Your email address will not be published.