Doing Development Research

 995.00

SKU: 1071 Category:

Description

Author M Vandana Desai

प्रस्तुत पुस्तकमा विकास अनुसन्धानका सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ । खास गरी पुस्तकमा विकास अनुसन्धानका पद्धतिहरुका बारेमा पुस्तकमा प्रकाश पारिएको छ । विकास अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरुका लागि पुस्तक अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Doing Development Research”

Your email address will not be published.