A World of American Fiction

 395.00

Description

प्रस्तुत कृतिमा अमेरिकी आख्यान साहित्यका बारेमा विवेचना गरिएको छ । अमेरिकी आख्यान साहित्यको प्रवृत्तिगत विशेषतालाई सन्दर्भ सहित व्याख्या–विश्लेषण गर्ने काम यस कृतिमा गरिएको छ । अमेरिकी आख्यान साहित्यका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न यो पुस्तक महङ्खवपूर्ण रहेको छ ।

Additional information

Authors
Cover-Types

Paperback

Distributors

Bhrikuti Pustak

Pages

155

Publishers

Bhrikuti Academic Publications

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A World of American Fiction”

Your email address will not be published.