Radio Paddati

 695.00

300 in stock

Category:

Description

यस पुस्तकमा सामुदायिक सञ्चार, मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त, सञ्चारका आधारभूत पक्ष, कार्यक््रmमका विषयवस्तु, कार्यक््रmम उत्पादन कला आदि विषयमा चर्चा गरिएको छ । पुस्तकमा सञ्चारका माध्यमहरु, सामुदायिक रेडियो, सञ्चारकर्ता, श्रोता, अनुसन्धान, रेडियो लेखन, कार्यक््रmमको प्रकृति र समय, कार्यक््रmमका स्वरुप, कार्यक््रmम डिजाइन, कार्यक््रmम मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा पनि प्रकाश पारिएको छ । आम सञ्चार तथा पत्रकारितामा संलग्न सबैका लागि पुस्तक पठनीय र सङ्ग्रहणीय रहेको छ ।

Additional information

Authors
Cover-Types

Paperback

Distributors

Bhrikuti Pustak

ISBN/ISSN

9789937646161

Language

Nepali

Publishers

Bhrikuti Academic Publications

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Radio Paddati”

Your email address will not be published.